Huurtoeslag

Veel mensen met een huurwoning komen in aanmerking voor huurtoeslag. Dankzij de huurtoeslag blijven veel huurwoningen alsnog betaalbaar. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is het belangrijk dat uw woning voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan een zelfstandige woning. Uw woning moet een eigen toegangsdeur hebben, en zowel van binnen als van buitenaf op slot te doen zijn. De woning dient minimaal 1 kamer te hebben met een eigen keuken met aanrecht, water aan- en afvoer en aansluiting voor een kooktoestel. Tenslotte moet er ook een eigen toilet aanwezig zijn. Wanneer u in uw woning dus de keuken moet delen met andere huurders is dit geen zelfstandige woonruimte, en komt u dus niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Hoogte huurtoeslag

De hoogte van uw huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, en de hoogte van de huur. Wel is het zo dat u nooit meer huurtoeslag ontvangt dan wat u maandelijks aan huur moet betalen. Ook het inkomen van uw medebewoners telt mee voor de hoogte van uw huurtoeslag. Bij een rekenhuur van € 710,68 (de maximale huur om in aanmerking te komen), kunt u als alleenstaande tot wel € 340 per maand terug krijgen! Bent u nog geen 23 jaar oud? Dan is het belangrijk om te weten dat de rekenhuur niet hoger mag zijn dan € 403,06 per maand.

Zorgtoeslag 2016

Sinds een aantal jaar is het hebben van een zorgverzekering verplicht gesteld. De kosten van deze basisverzekering lopen elk jaar weer verder op. Om dit te compenseren heeft de overheid de Zorgtoeslag ingesteld. Uw zorgtoeslag 2016 kan oplopen tot maar liefst 900 euro!

Waarom zorgtoeslag?

Nu de zorgverzekering verplicht gesteld is, moet deze voor iedere Nederlander betaalbaar zijn. Als tegemoetkoming van de hoge kosten van deze verzekering is er de Zorgtoeslag. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 936 euro per jaar terug krijgen. Hierdoor kan elke Nederlander zich verzekeren voor zorgkosten. Indien u alleenstaand bent, en uw inkomen is niet hoger dan € 26.500, dan heeft ook u recht op zorgtoeslag! Heeft u een partner, dan heeft u tot een gezamenlijk inkomen van € 32.500 recht op deze toeslag.

Wanneer u 18 jaar of ouder bent, en uw inkomen niet te hoog is, kunt u bij de Belastingdienst uw zorgtoeslag aanvragen. Als u in de loop van het jaar 18 jaar wordt, kunt u de zorgtoeslag aanvragen voor de maand die volgt op de maand waarin u de leeftijd van 18 jaar bereikt. U krijgt de maandelijkse zorgtoeslag in de voorgaande maand uitbetaald, rond de 20e van deze maand. Uw Zorgtoeslag van januari ontvangt u dus al in december! U kunt er ook voor kiezen om uw zorgtoeslag achteraf aan het eind van het jaar in 1 keer uit te laten betalen.

Kinderbijslag

Vrijwel elke Nederlander met kinderen heeft recht op kinderbijslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid voor de hoge kosten van het groot brengen van een kind. Wanneer u uw eerste kind aangeeft bij de gemeente krijgt u van de Sociale Verzekerings Bank automatisch bericht hoe u uw kinderbijslag aan kunt vragen. Voor het aanvragen van kinderbijslag heeft u, net als bij de andere toeslagen, een DigID-account nodig.

Hoogte Kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag wordt bepaald door de leeftijd van uw kind. Na mate uw kind ouder wordt, zult u meer kosten hebben aan bijvoorbeeld een opleiding. Daardoor neemt de hoogte van de kinderbijslag geleidelijk aan toe. Voor een kind tot en met 5 jaar ontvangt u € 191,65 per kwartaal, en van 6 t/m 11 jaar € 232,71 per kwartaal. Dit bedrag loopt vervolgens op tot € 273,78. Wanneer uw kind 18 jaar wordt of wanneer deze in aanmerking komt voor studiefinanciering stopt uw kinderbijslag automatisch. Wanneer uw kind vanwege ziekte of opleiding uitwonend is, en u hier hoge kosten voor moet maken, of wanneer uw kind een CIZ-advies heeft kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de SVB.

Kinderbijslag en bijverdienen

Veel kinderen hebben tegenwoordig een bijbaan. U ontvangt dan nog steeds kinderbijslag, maar het is wel van belang dat uw kind niet te veel verdiend. Kinderen tot 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, maar voor jongeren van 16 jaar en ouder geld er een maximum bedrag. Per kwartaal mogen zijn niet meer dan € 1.266 netto verdienen, anders vervalt voor dat kwartaal het recht op kinderbijslag. Als compensatie mogen zij in de zomervakantie wel extra verdienen. In deze periode mag er tot € 1.300 extra verdiend worden.