Kinderbijslag

Vrijwel elke Nederlander met kinderen heeft recht op kinderbijslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid voor de hoge kosten van het groot brengen van een kind. Wanneer u uw eerste kind aangeeft bij de gemeente krijgt u van de Sociale Verzekerings Bank automatisch bericht hoe u uw kinderbijslag aan kunt vragen. Voor het aanvragen van kinderbijslag heeft u, net als bij de andere toeslagen, een DigID-account nodig.

Hoogte Kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag wordt bepaald door de leeftijd van uw kind. Na mate uw kind ouder wordt, zult u meer kosten hebben aan bijvoorbeeld een opleiding. Daardoor neemt de hoogte van de kinderbijslag geleidelijk aan toe. Voor een kind tot en met 5 jaar ontvangt u € 191,65 per kwartaal, en van 6 t/m 11 jaar € 232,71 per kwartaal. Dit bedrag loopt vervolgens op tot € 273,78. Wanneer uw kind 18 jaar wordt of wanneer deze in aanmerking komt voor studiefinanciering stopt uw kinderbijslag automatisch. Wanneer uw kind vanwege ziekte of opleiding uitwonend is, en u hier hoge kosten voor moet maken, of wanneer uw kind een CIZ-advies heeft kunt u mogelijk dubbele kinderbijslag krijgen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de SVB.

Kinderbijslag en bijverdienen

Veel kinderen hebben tegenwoordig een bijbaan. U ontvangt dan nog steeds kinderbijslag, maar het is wel van belang dat uw kind niet te veel verdiend. Kinderen tot 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, maar voor jongeren van 16 jaar en ouder geld er een maximum bedrag. Per kwartaal mogen zijn niet meer dan € 1.266 netto verdienen, anders vervalt voor dat kwartaal het recht op kinderbijslag. Als compensatie mogen zij in de zomervakantie wel extra verdienen. In deze periode mag er tot € 1.300 extra verdiend worden.