Communicatie verbeteren

Communicatie is erg belangrijk in het dagelijks leven. Zelfs wanneer we niks zeggen, dragen we toch een boodschap uit. De boodschap die we uitdragen wordt voor een groot deel bepaald door hoe we denken, en hoe we ons voelen. Wanneer je je hier niet bewust van bent, kan de boodschap op de ontvanger verkeerd overkomen. Dit noemen we miscommunicatie. Door je beter bewust te zijn van de wijze waarop mensen communiceren, kan je je communicatie verbeteren. Hierdoor ben je beter in staat je boodschap duidelijk op de ontvanger over te brengen.

Communicatie verbeteren met coaching

Met behulp van coaching kan je je bewuster worden van de wijze waarop jijzelf en andere communiceren. Hierdoor leer je beter de ander te begrijpen, en kan je je makkelijker in de ander verplaatsen. Door je in de ontvanger te verplaatsen ben je beter in staat jouw boodschap over te brengen.

Door bewuster om te gaan met communicatie, leer je bewuster te worden van wat er gebeurt tijdens het contact. Dit helpt miscommunicatie voorkomen. Je leert jezelf en de ander beter begrijpen, waardoor je je beter in de ander kan verplaatsen. Ook leer je de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Dit kan door gebruik te maken van vaardigheden als actief luisteren en doorvragen. Dit maakt de communicatie niet alleen makkelijker, maar inhoudelijk ook sterker.